+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Μέθοδος McKenzie

Η μέθοδος McKenzie είναι ένα πλήρες σύστημα μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.

Image link

H Μέθοδος McKenzie Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (ΜΔΘ) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη Μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας του σπονδυλικού πόνου και του πόνου των άκρων. Η φιλοσοφία της είναι η ενεργός εμπλοκή και εκπαίδευση του ασθενούς, μέσω της καθοδήγησης από τον θεραπευτή.

Μια αξιολόγηση που περιλαμβάνει 2 μέρη : το ένα είναι το λεπτομερές ιστορικό για τα συμπτώματα του ασθενούς αλλά και τη συμπεριφορά τους. Το άλλο είναι η φυσική εξέταση όπου ο ασθενής εκτελεί επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή λαμβάνει παρατεταμένες θέσεις.

Τελικά ο φυσικοθεραπευτής κατατάσσει τον ασθενή σε 3 συγκεκριμένα σύνδρομα ή αν η βλάβη είναι μη μηχανικής αιτιολογίας (χρόνιος πόνος, σοβαρές παθήσεις κλπ.), τον κατατάσσει στο σύνδρομο «Άλλο».

Στην πραγματικότητα, η ΜΔΘ είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές οι οποίες, όταν γίνουν πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη.
Εφαρμογή σε προβλήματα μεσοσπονδυλίου δίσκου.