+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Έλξη ΑΜΣΣ

Θεραπεία αποσυμπίεσης της σπονδυλικής στήλης.
( Έλξη Αυχενικής Μοίρας )

Image link
 • Αυχεναλγία λόγω κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Προβολής ή πρόπτωσης του μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Πίεση νευρικής ρίζας (χωρίς αισθητική και κινητική αδυναμία).
 • Χρήση έλξης για κακώσεις μαλακών μορίων.
 • Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης.
 • Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια.
 • Ευθειασμός Α.Μ.Σ.Σ. (χρήση αυχενικής έλξης για αναστροφή του ευθειασμού).
 • Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να αυξήσει την αυχενική λόρδωση :1,7 χιλιοστά επιμήκυνση, στην πρόσθια  επιφάνεια της Α.Μ.Σ.Σ  και 0,5 χιλιοστά στην οπίσθια επιφάνεια.
 • Διάνοιξη μεσοσπονδυλίου χώρου.
 • Διάνοιξη μεσοσπονδυλίου τρήματος.
 • Διάνοιξη μεσαρθρίου χώρου.
 • Ελάττωση ενδοδισκικής πίεσης.
 • Άμεση ή έμμεση παραγωγή αναλγητικού και μυοχαλαρωτικού αποτελέσματος.
 • Διάταση σε μυϊκές, συνδεσμικές και θυλακικές κατασκευές.
 • Επηρεάζονται οι μηχανουποδοχείς της περιοχής με συνέπεια  λύση του μυϊκού σπασμού και ανακούφιση από τον πόνο.
 • Διευκόλυνση τοπικής κυκλοφορίας.
 • Παρεμποδίζεται ο σχηματισμός συμφύσεων στα έλυτρα της σκληρής μήνιγγας και των νωτιαίων ριζών στην περιοχή των μεσοσπονδυλίων τμημάτων.
 • Με παρόμοιο τρόπο παρεμποδίζεται ο σχηματισμός συμφύσεων στο θύλακο των αποφυσιακών αρθρώσεων.
 • Κατάλληλη θέση για τον ασθενή, ενημέρωση για εξάλειψη φόβου.
 • Ύπτια θέση η καλύτερη θέση για έλξη Α.Μ.Σ.Σ. (με μαξιλάρι για μεγαλύτερη άνεση).
 • Έλεγχος στο μέγεθος και η διάρκεια δύναμης που προσφέρει το καλύτερο μηχανικό αποτέλεσμα, με την ελάχιστη δυσφορία στην περιοχή του αυχένα αλλά και την κροταφογναθική άρθρωση.
 • Βελτίωση της δυσκαμψίας στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
 • Βελτίωση των πιεστικών και ριζιτικών φαινομένων.
 • Αναλγησία
 • Μυοχάλαση
 • Βελτίωση συμπωματολογίας.
 • Βελτίωση μηχανικών συνθηκών.
 • Θερμοθεραπεία πριν την έλξη: Tecar therapy, ήπια μάλαξη ή και άλλα φυσικά μέσα.
 • Χαλάρωση και από τον ασθενή για καλύτερα αποτελέσματα και ενεργός συμμέτοχή του στην θεραπεία.
 • Αξιολόγηση
 • Εφαρμογή με τα χέρια πρώτα να αξιολογήσουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα.
 • Εκτίμηση θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • 1η θεραπεία ήπια εφαρμογή.