+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Έλξη ΟΜΣΣ

Ενδείξεις για θεραπεία αποσυμπίεσης της σπονδυλικής στήλης.
( Έλξη οσφυϊκής Μοίρας )

Image link
 • Οσφυϊκή έλξη εφαρμογή μετά από αξιολόγηση.
 • Μπαίνει στο θεραπευτικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψιν τα μηχανικά αποτελέσματα που προκαλούνται από την εφαρμογή της.
 • Ο ασθενής απόλυτα χαλαρός – σταθερός στην θέση του και συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία της χαλάρωσής του.
 • Μέγεθος ελκτικής δύναμης να είναι τέτοιο που να έχουμε αύξηση των διαστάσεων του μεσοσπονδυλίου χώρου και του τρήματος, αύξηση του αρθρικού χώρου, παθητική διάταση των συνδέσμων και των αρθρικών θυλάκων και των άλλων κατασκευών της περιοχής της σπονδυλικής στήλης.
 • Δεν πρέπει να προκαλείται δυσφορία/φοβία και ανασφάλεια στον ασθενή.
 • Η θέση του ασθενούς καθορίζεται από την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε (άνεση και δυνατότητα χαλάρωσης του ασθενή πολύ σημαντικό).
 • Στην ύπτια κατάκλιση έμφαση δίνεται στη χαλάρωση των κάτω άκρων (πάνω σε σκαμπό) κάμψη ισχίων 45 έως 90 μοιρών για υποστήριξη κνημών για ελάττωση οσφυϊκής λόρδωσης. Ο άξονας κίνησης κάτω από τον άξονα κίνησης της λεκάνης.
 • Εκτίμηση μετά το πέρας της θεραπείας.
 • Προβλήματα μεσοσπονδυλίου δίσκου, αποφυσιακών αρθρώσεων και άλλων στηρικτικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης των μυών και των συνδέσμων.
 • Η προβολή της ζελατινώδους ουσίας του πηκτοειδή πυρήνα του μεσοσπονδυλίου δίσκου (χωρίς να έχει εμφανή νευρολογική, ριζιτική σημειολογία).
 • Η διόγκωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου (bulging) είναι ένδειξη για οσφυϊκή έλξη.
 • Ο μυϊκός σπασμός είναι ένδειξη για οσφυϊκή έλξη.
 • Σύνδρομο αποφυσιακών αρθρώσεων (facets).
 • Οστεοαρθρίτιδα αποφυσιακών αρθρώσεων (facets)
 • Ελκυσμός – αποφόρτιση περιοχής και διακοπή του φαύλου κύκλου ερεθισμού που δημιουργείται.
 • Ο Μηχανικός ερεθισμός ή αναδίπλωση των μαλακών μορίων που βρίσκονται στην περιοχή του σπονδυλικού τμήματος, όπως του ωχρού συνδέσμου (παρουσιάζεται μετά από υπερδιάταση ή υπερκαταπόνηση της περιοχής).
 • Μυοσυνδεσμικές κακώσεις ή διατάσεις, μερική ή ολική ρήξη θυλάκων, μυών ή συνδέσμων, έντονη μυϊκή καταπόνηση με εμφάνιση μυϊκού κάματου, ισχαιμία και δημιουργία του φαύλου κύκλου πόνου-σύσπασης
 • Οσφυαλγικού συνδρόμου με εντοπισμένο ή ανακλώμενο πόνο
 • Οξύ στάδιο, όχι εφαρμογή εκτός από ήπια παθητική διάταση με κρυοθεραπεία
 • Σπονδυλολίσθηση μικρού βαθμού (ασυμπτωματική)
 • Άτυπων οσφυαλγικών συνδρόμων
 • Εκτίμηση για την κατάστασης του ασθενούς φυσιολογικό, μηχανικό, εργονομικό έδαφος που καλλιεργείται και αναπτύσσεται το οσφυαλγικό σύνδρομο.
 • Αύξηση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος αυξάνοντας έτσι το χώρο για την αποκατάσταση της προβολής.
 • Σύσφιξη του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου εξασκώντας μια κεντρομόλο δράση επάνω στο μετατοπισμένο υλικό.
 • Αναρροφητικό αποτέλεσμα σαν επακόλουθο των δύο προηγουμένων.
 • Μετά το τέλος εφαρμόζουν μάλαξη και ηλεκτρικό ερεθισμό για αναλγησία (dejere)
 • Πλήρη αποκατάσταση
 • Εξαφάνιση του πόνου
 • Ενεργητική επιστροφή στις δραστηριότητές του
 • Ο πόνος προέρχεται από τις αποφυσιακές αρθρώσεις και τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο και όχι από την περιοχή του μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Η εκφύλιση του δίσκου εκτός από την στένωση του διαστήματος που προκαλεί, επηρεάζει τα facets. Το γεγονός αυτό προκαλεί διάβρωση του χόνδρου που οδηγεί σε οστεαρθρίτιδα των αποφυσιακών αρθρώσεων, καθώς και ερεθισμό του θυλάκου. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να θεωρηθούν πηγές πόνου.
 • Συνηθέστερη αιτία η μεσοσπονδύλια αποδιοργάνωση και όχι η βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Εδώ ακριβώς στηρίζεται και η αποτελεσματικότητα των οσφυϊκών έλξεων στην ανακούφιση του πόνου.
 • Ελευθερώνοντας κάποια θέση παγίδευσης: νευρικής ρίζας, υμένα, θυλάκου
 • Ελευθερώνοντας κάποια σύμφυση στις κατασκευές αυτές, ιδίως της νευρικής ρίζας
 • Δια τείνοντας το συν σπασμένο και επώδυνο αρθρικό θύλακο
 • Ανατάσσοντας προσωρινά κάποιο μερικό υπερξάρθημα των αποφυσιακών αρθρώσεων
 • Ανατάσσοντας προσωρινά προβολή του υλικού του πηκτοειδούς πυρήνα.