+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α

Παθήσεις

Φυσικοθεραπευτήριο Αλέξανδρος Μπλέτσας Αθήνα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Παθήσεις

Η Φυσικοθεραπεία βρίσκει εφαρμογή στο σύνολο σχεδόν των παθήσεων που προκαλούν πόνο και κινητική δυσλειτουργία.