+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α

Αθλητικές Κακώσεις

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Αθλητικές Κακώσεις

Ο όρος «αθλητικές κακώσεις» περιγράφει τους τραυματισμούς εκείνους που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια προγράμματος από 10-30 ημέρες

Κακώσεις μυών και συνδέσμων (διαστρέμματα)
Χειρουργείο πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού-μηνισκεκτομής
Επικονδυλίτιδα
Τενοντίτιδες
Οστικό οίδημα
Αθλητική κάκωση
Πελματιαία απονευρωσίτιδα