+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α

Ειδικές Τεχνικές

Φυσικοθεραπευτήριο Αλέξανδρος Μπλέτσας Αθήνα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Ειδικές τεχνικές

Οι τεχνικές φυσικοθεραπείας είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο φυσικοθεραπευτής με τα χέρια του, για την ταχεία και ουσιαστική αποκατάσταση του ασθενή.