+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α

Ο χώρος μας

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Φωτογραφικό Υλικό

Δείτε ένα ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό απο το χώρο, το προσωπικό και τον άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε.