+30 210 6450811
Λ. Αλεξάνδρας 116Α

Φυσικά Μέσα

Φυσικοθεραπευτήριο Αλέξανδρος Μπλέτσας Αθήνα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΛΕΤΣΑ

Φυσικά μέσα

Τα φυσικά μέσα αποτελούν τον μηχανικό εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να χειριστεί ο φυσικοθεραπευτής και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικοθεραπείας.