Αποκατάσταση Φυσικοθεραπεία, ΕΟΠΥΥ, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτικό κέντρο, Εξατομικευμένη Φυσικοθεραπεία
  Αρχική / Υπηρεσίες - Εξοπλισμός / Δινόλουτρο - Παραφινόλουτρο - Υπέρυθρη Ακτινοβολία

Επιπολής θερμοθεραπευτικά μέσα.

 

Επιτυγχάνουμε:

Αύξηση

  • Της θερμοκρασίας, της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου.
  • Του μεταβολισμού, της τροφικότητας και του οξυγόνου.
  • Της μυοχάλασης.
  • Της απορρόφησης οιδημάτων και αιματωμάτων.