Φυσικοθεραπεια Αθηνα, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτές ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ

Οι διαθερμίες είναι συσκευές που χρησιμοποιούν υψίσυχνα ρεύματα για την παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που μετατρέπεται μέσα στο σώμα σε θερμική ενέργεια.

 

Επιτυγχάνουμε:

  • Αύξηση της θερμοκρασίας της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου.
  • Αύξηση του μεταβολισμού, της οξυγόνωσης, της ενζυματικής δραστηριότητας και της έκκρισης των αδένων.
  • Μείωση του μυϊκού σπασμού, του πόνου και της σκληρότητας των αρθρώσεων.
  • Μείωση των φλεγμονωδών διηθήσεων και των οιδημάτων.

 

Ενδείξεις:

  • Οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις και τραυματικές καταστάσεις.
  • Αρθρίτιδα (οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα).
  • Κακώσεις συνδέσμων, μυϊκές διατάσεις και θλάσεις, ορογονοθυλακίτιδα.
  • Επικονδυλίτιδα.
  • Κινητοποίηση δύσκαμπτων αρθρώσεων
  • Δευτερογενείς μυϊκούς σπασμούς.