Κέντρο Φυσικοθεραπείας Αθήνα, ΕΟΠΥΥ, Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας, Αποκατάστασης αθλητικων κακώσεων
  Αρχική / Παθήσεις / Νευρολογικές παθήσεις

Διάρκεια προγράμματος από 30-90 ημέρες

 

 • Ημιπληγία-εγκεφαλικό
 • Παρέσεις νεύρων (π.χ. προσωπικού)
 • Κακώσεις πλεγμάτων (π.χ. βραχιονίου πλέγματος)
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Πάρκινσον

 

Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

 

 • Biofeedback: Αξιολόγηση μυϊκής ισχύος και επανεκπαίδευση μυών και στάσης με οπτικοακουστικά ερεθίσματα μέσω computer.
 • Ειδικό Biofeedback (Mediball): Ειδικές ασκήσεις για έλεγχο λεκάνης και βελτίωση νευρομυϊκού συντονισμού – ιδιοδεκτικότητας.
 • Μαγνητικό Ποδήλατο Εργομετρικό
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Τάπητας Εργομετρικός για σωστή εκπαίδευση βάδισης.