Φυσικοθεραπευτές, ΕΟΠΥΥ, Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας, Αποκατάστασης κακώσεων
  Home / Equipment / Whirpools - Parafin bath - Infrared

Techniques using superficial temperature increase.

 

Results:

Increase of

  • Τemperature, blood and lymph circulation.
  • Μetabolism and oxygen.
  • Μuscle relaxation.
  • Αbsorption of edemas and hematomas.