Κέντρο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτικό κέντρο, Εξατομικευμένη Φυσικοθεραπεία
  Home / Equipment / Iondoforesis

Iontophoresis, also called Electromotive Drug Administration (EMDA) is a therapeutic technique where a water-soluble medicine is delivered through the skin with the help a small electric charge (galvanic/direct current).

 

Application:

Medication is delivered directly to the place where it’s needed and is more concentrated there.

It’s a direct, painless technique, with no risk of injury or infection.

The substances used vary according to the patient’s condition.

 

Results:

  • Anti-inflammatory action (inflammation of muscles and muscle pouches).
  • Analgesic activity (arthritis, muscle pain, bursitis, neuritis).
  • Anti-edematic action (oedemas, hematomas).
  • Healing of wounds - bedsores, or pressure sores (decubitus ulcers), Normalisation of scars.