Φυσικοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής Αθήνα, ΕΟΠΥΥ ,Φυσικοθεραπευτής Αθήνα ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Φυσικοθεραπείας, Κέντρο Φυσικοθεραπείας
  Home / Diseases / Orthopedical diseases

Program duration from 10 to 30 days

 

  • Chronic pain lumbago-sciatica
  • Intervertebral disc problems
  • Cervical syndrome
  • Periarthritis shoulder-shoulder surgery
  • Fractures
  • Carpal Tunnel Syndrome
  • Hip replacements and knee