ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΕΟΠΥΥ, Φυσικοθεραπευτές ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Φυσικοθεραπείας, ΕΟΠΥΥ
  Αρχική / Ειδικές τεχνικές / Κινητοποίηση νεύρων

 Neural mobilization (Κινητοποίηση νεύρων)

Διάταση περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος.

Με τα test προσδιορίζουμε και που είναι το πρόβλημα, κεντρικά ή περιφερικά.

Με την κάμψη-έκταση ή πλάγια κάμψη της κεφαλής, επιδρούμε και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στη σκληρά μήνιγγα του νωτιαίου μυελού.

Με τους χειρισμούς στα άκρα, επιδρούμε στο περιφερικό νευρικό σύστημα.

Με την εφαρμογή και στα δύο, πετυχαίνουμε τη συνολική διάταση του νευρικού συστήματος.

   

Π.χ. σε ένα τραυματισμό ενός νεύρου στο επίπεδο του τρήματος(σημείο όπου βγαίνει το νεύρο από το νωτιαίο σωλήνα), ο παραπάνω συνδετικός ιστός που αναπτύσσεται εκεί λόγω τραυματισμού πιέζει ακόμη περισσότερο το νεύρο. Η κινητοποίηση του νευρικού ιστού έχει σαν στόχο να «διευρύνουμε» το σημείο του τραυματισμού και με την ελαστικότητα πλέον να μην πιέζεται το ίδιο σημείο του νεύρου.

 

Το slump test είναι διαγνωστικό αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά και σε μια ριζίτιδα (διάταση κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος).

Κινητοποίηση:

  • μέσου και ωλένιου νεύρου στα άνω άκρα
  • κνημιαίου και περονιαίου νεύρου στα κάτω άκρα.

     

Εφαρμογή στην φυσικοθεραπεία:

  • κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
  • ριζίτιδες
  • παρέσεις νεύρων
  • προβλήματα νωτιαίου μυελού
  • εγκεφαλικό, εγκεφαλική παράλυση
  • Σ.Κ.Π. (σκλήρυνση κατά πλάκας)
  • πονοκέφαλοι